Tytuł artykułu: Wpływ filtracji oraz zmian nasycenia gruntu na stateczność wałów przeciwpowodziowych

Autorzy: ZAWADZKI, Ł., BURSA, B.

Słowa kluczowe: wały przeciwpowodziowe, stateczność, analiza MES, filtracja, grunty nienasycone

Streszczenie: W artykule przeanalizowano zmiany współczynnika stateczności skarp wałów przeciwpowodziowych podczas wezbrania. Pod uwagę wzięto wpływ zmian wytrzymałości gruntów na ścinanie w wyniku zmian stopnia wilgotności oraz wpływ działania sił filtracji. Analizę z wykorzystaniem MES przeprowadzono dla dwóch przypadków: korpusu wału zbudowanego z gruntów spoistych; korpusu wału z gruntów niespoistych. Dla korpusu zbudowanego z glin piaszczystych wartość współczynnika stateczności obniżyła się z F = 3,1 (t = 0 h) do F = 1,7 (t = 504 h), a dla korpusu z piasków z F = 2,4 (t = 0 h) do F = 1,16 (t = 6 h).

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.21

Cytowanie w stylu APA: Zawadzki, Ł. & Bursa, B. (2018). Wpływ filtracji oraz zmian nasycenia gruntu na stateczność wałów przeciwpowodziowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 217-226. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.21

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zawadzki & Bursa, 2018), następne powołania: (Zawadzki & Bursa, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Zawadzki, Łukasz, Bartłomiej Bursa. "Wpływ filtracji oraz zmian nasycenia gruntu na stateczność wałów przeciwpowodziowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 217-226. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.21.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zawadzki, & Bursa 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art12pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back